Sva putovanja kronološkim redom

Kronološki prikaz svih evidentiranih putovanja.

destinacija
polazak
dana
cijena od
 
prijevoz
mjesto polaska
organizator
01.12.2022
31
100
kn
avion
Zagreb
PALMA TRAVEL d.o.o.
02.12.2022
3
6.920
kn
avion
Ljubljana
PALMA TRAVEL d.o.o.
09.12.2022
3
6.920
kn
avion
Ljubljana
PALMA TRAVEL d.o.o.
29.12.2022
8
8.490
kn
avion
Zagreb
Putolovac putovanja
05.01.2023
5
674
EUR
avion
Zagreb
PALMA TRAVEL d.o.o.
05.01.2023
4
581
EUR
avion
Zagreb
PALMA TRAVEL d.o.o.
21.02.2023
5
542
kn
avion
Zagreb
PALMA TRAVEL d.o.o.
22.02.2023
4
581
EUR
avion
Zagreb
PALMA TRAVEL d.o.o.
07.04.2023
4
688
EUR
avion
Zagreb
PALMA TRAVEL d.o.o.
08.04.2023
8
8.580
kn
avion
Zagreb
PALMA TRAVEL d.o.o.
polazak:
01.12.2022
 
Zagreb
broj dana:
31
cijena od:
100 kn
prijevoz:
avion
organizator:
PALMA TRAVEL d.o.o.
 
 
 
 
polazak:
02.12.2022
 
Ljubljana
broj dana:
3
cijena od:
6.920 kn
prijevoz:
avion
organizator:
PALMA TRAVEL d.o.o.
 
 
 
 
polazak:
09.12.2022
 
Ljubljana
broj dana:
3
cijena od:
6.920 kn
prijevoz:
avion
organizator:
PALMA TRAVEL d.o.o.
 
 
 
 
polazak:
29.12.2022
 
Zagreb
broj dana:
8
cijena od:
8.490 kn
prijevoz:
avion
organizator:
Putolovac putovanja
 
 
 
 
polazak:
05.01.2023
 
Zagreb
broj dana:
5
cijena od:
674 EUR
prijevoz:
avion
organizator:
PALMA TRAVEL d.o.o.
 
 
 
 
polazak:
05.01.2023
 
Zagreb
broj dana:
4
cijena od:
581 EUR
prijevoz:
avion
organizator:
PALMA TRAVEL d.o.o.
 
 
 
 
polazak:
21.02.2023
 
Zagreb
broj dana:
5
cijena od:
542 kn
prijevoz:
avion
organizator:
PALMA TRAVEL d.o.o.
 
 
 
 
polazak:
22.02.2023
 
Zagreb
broj dana:
4
cijena od:
581 EUR
prijevoz:
avion
organizator:
PALMA TRAVEL d.o.o.
 
 
 
 
polazak:
07.04.2023
 
Zagreb
broj dana:
4
cijena od:
688 EUR
prijevoz:
avion
organizator:
PALMA TRAVEL d.o.o.
 
 
 
 
polazak:
08.04.2023
 
Zagreb
broj dana:
8
cijena od:
8.580 kn
prijevoz:
avion
organizator:
PALMA TRAVEL d.o.o.